Praktische informatie

Vind de nodige info

Plaats

Pastorijstraat 48, 9100 Nieuwkerken-Waas

Wanneer

15 juli tot 09 augustus 2024.
** Maandag tot vrijdag, telkens van 12u45 tot 17u
** Dinsdag en donderdag volle-dag-werking van 8u tot 17u
(je kan ook inschrijven van 's middags)

Volle dagwerking

Inschrijven van 8u tot 9u30
(Inschrijven op voorhand is niet nodig!)

Halve dagwerking

Inschrijven van 12u45 tot 13u15
(Inschrijven op voorhand is niet nodig!)

Uitstap

Elke vrijdag is er ook een uitstap voorzien. Info en vertrekuur: zie Homepage/Facebookpost of fysieke flyer.
Op voorhand inschrijven voor een uitstap is verplicht en kan op het speelplein. Uw kind is pas ingeschreven wanneer er betaald is en wanneer deze in de week van de uitstap minimaal 1 speelpleindag aanwezig is. Let op: mogelijks beperking qua capaciteit door omstandigheden.

Voor wie?

Kids

Kinderen vanaf 6 jaar tot en met 12 jaar (geboortejaar 2012 tot 2018) zijn welkom (jaar dat ze 6 worden). De kids zijn van maandag tot vrijdag welkom om te komen spelen.


 • Leeftijd: 6-12 jaar

Tieners

Jongeren van 13 tot 16 jaar (geboortejaar 2008 tot 2011) kunnen terecht op onze tienerwerking (jaar dat ze 13 worden). Op dinsdag, donderdag en vrijdag zijn zij welkom in onze jeugdgroep en doen zij eigen activiteiten. Mogelijks gaan we tijdens de week op verplaatsing, daarom is het handig als tieners met de fiets naar het speelplein komen.
 • Leeftijd: 13-16 jaar
Voorzie speelkleren die vuil mogen worden. Geen slippers bij voorkeur stevig schoeisel.
**Tieners, like zeker onze Instagram pagina!**

Reglement

Halve dagwerking

 • - Inschrijvingen vanaf 12u45 tot 13u15.
 • - Einde activiteiten: 17u, dan moeten de kinderen opgehaald worden.

Volle dagwerking

 • - Inschrijvingen vanaf 8u tot 9u30;
 • - Inschrijvingen vanaf 12u45 tot 13u15.
 • - Einde activiteiten: 17u, dan moeten de kinderen opgehaald worden.

Algemene regels

 • - Geen gsm, geen gameconsoles of ander speelgoed of elektronica meenemen.
 • - Geen vieruurtjes meegeven a.u.b. Dit wordt voorzien op het speelplein, iedereen krijgt hetzelfde vieruurtje. Ook snoepgoed is verboden.
 • - Voorzie speelkleren die vuil mogen worden. Geen slippers; bij voorkeur stevig schoeisel.
 • - Foto’s: Tijdens speelpleinactiviteiten worden er foto’s getrokken. Deze worden op de facebookpagina geplaatst. Indien u hiertegen bezwaar heeft, neem dan contact op met de weekverantwoordelijke op het plein, of telefonisch met de eindverantwoordelijke.
 • - Tussen 6 en 12 jaar zijn kinderen welkom.
 • - Kinderen van 13 tot 16 jaar kunnen terecht op onze tienerwerking. Op dinsdag en donderdag zijn zij welkom in onze jeugdgroep en doen zij eigen activiteiten. Op vrijdag mogen zij echter wel mee op uitstap, dit is dan in groep met de kinderen van 6 tot 12 jaar.

Uitzonderlijke maatregelen (die we hopen niet te hoeven toepassen)

 • - Kinderen die zich herhaaldelijk misdragen, kunnen ook ‘geschorst’ worden. Dit gebeurt echter na de tweede waarschuwing.
  De ouders worden bij een eerste waarschuwing reeds gecontacteerd.
 • - Inschrijvingsstop kan mogelijk zijn! Maximum 60 kinderen per dag en een maximum van 10 per animator. Bij uitstappen is dit variabel.

Uitstappen

 • - Elke vrijdag kunnen de kinderen mee op uitstap. Concrete afspraken omtrent elke uitstap zullen worden meegedeeld in de betreffende week (zie weekflyer & website). Houd er rekening mee dat er bij sommige activiteiten een limiet is; gelieve deze te respecteren. Voor veiligheid en herkenbaarheid vragen wij om een speelplein t-shirt aan te doen op de uitstap. Deze kan voor €6 bij de weekverantwoordelijke worden aangekocht. Let op uw kind is pas ingeschreven wanneer er betaald is voor de uitstap.

Tarieven

 • - Halve dag: €2,50 (2de kind €2, 3de kind €1,50 bij broers/zussen).
 • - Volle dag: €5,00 (2de kind €4,50, 3de kind €4,00 bij broers/zussen).
 • Kinderen met een kansenpas kunnen een vrijetijdsparticipatie attest aanvragen bij het Welzijnshuis. Met dit attest betaal je slechts 20% van het totale bedrag. Dit attest dient meegebracht te worden naar de werking als bewijs. Zonder dit attest is deze korting niet van toepassing. Verder blijft het gebruik van enkel de kansenpas mogelijk op het speelplein. De 50/50% regeling is hierbij van toepassing.
 • Uitstappen zijn variabel qua kostprijs. Er wordt vooraf ingeschreven en betaald.

Mutualiteit

 • Mutualiteitsattesten/formulieren dienen op het speelplein afgegeven te worden voor 11 augustus 2023.
  Het geeft ons de kans deze formulieren/attesten te bundelen en tijdig terug te bezorgen.

Fiscale attesten

Is speelpleinwerking... gratis?

Nee, u betaalt als ouder nog steeds enkele euro’s voor een speelpleinnamiddag, MAAR deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar…

Wat houdt dit in?

Sinds 2005 is kinderopvang door scholen, de sportsector maar ook het jeugdwerk zoals de speelpleinen aftrekbaar[1]. Het gaat in dit geval over kosten voor kinderopvang buiten de normale lesuren, en dit voor kinderen beneden de 12 jaar[2]. Vroeger gold dit enkel voor kinderen tot 3 jaar. Aangezien de speelpleinwerking doorgaat tijdens de zomervakantie voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, kan het bedrag dat u als ouder betaalt dus helemaal ingebracht worden.

Er is wel een maximum ingesteld van €11,20 per opvangdag per kind; dat betekent dat een speelpleindag met een standaardtarief van €2,50/ dag daar ruimschoots onder blijft.

Wat moet ik als ouder doen om van dit voordeel te genieten?

Om deze kosten te kunnen aftrekken, moet u over een document beschikken dat de deelname aan de activiteiten bewijst. Dit document moet u bezorgd worden door de speelpleinwerking, maar opgelet: dit document wordt door ons opgesteld wanneer u als ouder hier uitdrukkelijk om vraagt voor
11 augustus 2023 en ons een envelop met daarop een postzegel en naam en adres op bezorgd. Dit moet tijdens de werking afgegeven worden. Op die manier krijgt u het document later opgestuurd in het voorjaar van 2024.


Dit document stopt u vervolgens bij u belastingsaangifte (voor 2023); op uw belastingsbrief vult u onder de rubriek “aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar” het totaalbedrag in dat u op het bezorgde document terugvindt.

Voor meer info hierover kan u terecht bij de eindverantwoordelijken van speelplein de Pielewuiter.


____

[1] Zie art. 113 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en de aanpassing van dit artikel door de wet van 27 december 2005.

[2] Zodra een kind 12 jaar geworden is, kunnen de kosten vanaf zijn/haar verjaardag niet meer afgetrokken worden.