Inclusie op het speelplein

Speelplein de Pielewuiter streeft ernaar om een werking te zijn waarbij bekwame vrijwilligers zorgen voor een uitdagend, vernieuwend en uitgebreid spelaanbod. Het speelplein staat open voor alle vormen die onder inclusie vallen, maar gaat in gesprek om te zien welke aanpassingen wenselijk zijn, en of de begeleiding haalbaar is.

1. Visie op samenwerking

Onze werking richt zich op kinderen en jongeren die graag willen ravotten. Hierop staat voor ons geen grens. Daarom tracht het speelplein kinderen met of zonder een vorm van inclusie te ontvangen. Hiervoor zitten wij graag rond de tafel met ouders en andere betrokkenen die gebruik willen maken van deze toevoeging op het speelplein om te zien wat nodig is en aanwezig moet zijn om de dag zo aangenaam mogelijk te maken voor allen. Door een open dialoog te voeren weet iedereen waar hij aan toe is.

2. Bespreekbare leeftijdsgrenzen 6-12 binnen onze reguliere werking, uitzondering mogelijk

Omdat de officiƫle leeftijd van iemand met een beperking niet altijd strookt met de eigenlijke mogelijkheden en behoeften, zijn wij van mening dat het in sommige gevallen niet mogelijk is om een vaste leeftijdsgrens te maken. Het is in het voordeel van zowel animatoren, ouders en het kind zelf, om te kijken in welke mate hij/zij past binnen onze werking (6-12 jaar). Indien het kind goed aansluit binnen de groepsdynamiek en het speelplein een gepast aanbod blijkt te zijn, is dit bespreekbaar. Omdat elk individu binnen onze werking uniek voor ons is, bekijken wij deze zaken steeds jaar tot jaar en groeien wij samen mee waar mogelijk. Binnen onze huidige formatie op het speelplein passen we dit enkel toe op onze reguliere werking. Dit is (nog) niet van toepassing op onze tienerwerking / animatoren-ploeg. Tot verder signaal blijft dit onze maatstaf.

3. Uitdagend en vernieuwend speelplein aanbod

Wij geloven dat elk kind kan spelen, met of zonder inclusie. Wij passen onze spelen aan waar nodig zonder dat deze aan kwaliteit dienen in te leveren. Door op zoek te gaan naar nieuwe, uitdagende en leuke spelimpulsen willen we onszelf steeds blijven uitdagen. Dit kan gaan over het aanpassen van materiaal, spelideeƫn of spelvormen naar de mogelijkheden van elk kind.
Visie Speelplein de Pielewuiter 19 mei 2020